Educatieve kit DNA knippen

Mentor(s)

Tom Peeters

Contact

Openbiolab@ehb.be

Doel

De ontwikkeling van een DNA-alfabet.

Omschrijving

Restrictie-enzymen zijn DNA-knippende eiwitten die van nature voorkomen in bacteriën als bescherming tegen virussen. Er bestaan vele verschillende restrictie-enzymen die elk hun specifieke stukje DNA herkennen en het daar zullen knippen. In de biotechnologie wordt dankbaar gebruik gemaakt van deze enzymen om in vitro stukjes DNA te knippen. De verschillende stukjes DNA kan je visualiseren door ze te scheiden op basis van grootte in een fijnmazige gel.

Een en dezelfde streng DNA kan dus in verschillende patronen geknipt worden afhankelijk van het gebruikte restrictie-enzyme. En die verschillende patronen kan je zichtbaar maken op een gel.

Concreet willen we voor deze kit een plasmide (circulaire stukken DNA) ontwikkelen dat in verschillende stukjes DNA kan worden geknipt en eens gescheiden op een gel een letter van het alfabet geeft of het logo van een (onderwijs)instelling.

Technieken

DNA kopiëren (PCR), DNA knippen (restrictie digestie), DNA plakken (ligatie), plasmide groei in bacteriën (transformatie), celkweek, pipetteren.