Missie

Wij willen aan de hand van interessante wetenschappelijke projecten een biolabo toegankelijk maken voor alle geïnteresseerden (vanaf 16+) in biowetenschappen.

Met onze expertise willen we hulp en/of begeleiding aanbieden om een antwoord te zoeken op al uw (bio)wetenschappelijke vragen.

Wat is een open biolab?

Een open biolab is een laboratorium dat open toegang biedt tot toestellen en materiaal tijdens vaste openingsuren waardoor iedereen met interesse in biowetenschappen de kans krijgt aan onderzoek te doen.

De initiatiefnemers werden hiervoor geïnspireerd door talrijke Europese en internationale ‘do-it-yourself biology’ labo’s (DIYbio). DIYbio is een wereldwijde beweging van wetenschappers, kunstenaars en burgers die biowetenschappen toegankelijker willen maken voor een breder publiek. Dit multidisciplinair netwerk is rijk aan kennis over biowetenschappen.

Wat biedt het Open Biolab Brussels aan?

Het Open Biolab Brussels is goed uitgerust met volgende apparatuur:

 • Centrifuges
 • PCR-machines
 • Q-PCR-machine
 • DNA- gelelektroforese toestellen
 • Western blot elektoforese toestellen
 • Gel casting trays
 • Balansen
 • Densitometers
 • pH-meters
 • Trekkast
 • LAF-kast
 • Micropipetten
 • Spectrofotometers
 • Autoclaven
 • Microscopen
 • Incubatoren
 • Vriezer (-20ºC, -80ºC)
 • Koude kamer
 • Gel imager
 • Flowcytometer
 • Gaschromatograaf

Verder beschikken we over het nodige glazen en plastieken werkingmateriaal (pipetten, falcons, tips, petriplaten, testtubes, eppendorftubes, …), alsook over enzymen en sondes voor de isolatie en manipulatie van DNA, RNA, proteïnen, zoogdiercellen en niet-pathogene micro-organismen.

(Bio)veiligheid

We waken over de (bio)veiligheid in het Open Biolab Brussels en bieden daarom aan iedereen die gebruik maakt van het Open Biolab Brussels een introductiesessie in bioveiligheid aan.

Verder beschikken we over Standard Operating Procedures (SOPs) die we in het labo hanteren. Deze SOPs zijn teksten die procedures en voorschriften beschrijven zodat je steeds op een veilige en correcte manier aan de slag kan in het Open Biolab Brussels. Iedereen die in het Open Biolab Brussels wil werken dient kennis te hebben genomen van deze SOPs en zich hieraan te houden. Deze SOPs zijn eenvoudig te raadplegen via onze gratis app.

Het Openbiolab is een BL2 labo. Het labo beschikt over een vergunning (uitgereikt door het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) jan 2015) voor het ingeperkt gebruik van pathogene en/of genetisch gemodificeerde organismen (GGO) voor bvb. standaardmanipulaties van E.coli, S.cerevisiae, Pichia en S.boulardii met courante vectoren (risicoklasse 1).

Voor wie?

 • Iedereen (+16 jaar) met interesse in wetenschappen die wil deelnemen aan (onderzoeks) projecten of zelf projecten willen opstarten.
 • Leerkrachten wetenschappen van secundaire scholen die eigen projecten willen initiëren of eventueel op zoek zijn naar educatieve kits (zie projecten) die in het onderwijs kunnen geïmplementeerd worden.
 • KMO (biotech of andere) bedrijven die (onderzoeks)vragen hebben waarvoor we onze expertise kunnen inzetten of ons labo met apparatuur ter beschikking kunnen stellen en waarmee we een samenwerkingsverband kunnen opstarten.
 • Excellente en gemotiveerde studenten of alumni van de EhB-BMLT- opleiding die in het kader van PPO 2-3 (of vanaf 17-18 in het kader van een keuzevak ‘research biolab’ à 3 STP ) deelnemen aan een project of een antwoord zoeken op hun eigen onderzoeksvraag.
 • Designers en kunstenaars die aan de slag willen met biomaterialen.
Top